Davet

Değerli Meslektaşlarım,

 

Türk Kardiyoloji Derneği çalışma grupları tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen, Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi toplantısı bu yıl
22-25 Mart 2018 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Elexus Otel’de düzenlenecektir.

 

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan toplantıda bilimsel program Türk Kardiyoloji Derneği Çalışma Grupları tarafından güncel bilgiler ışığında oluşturuldu. Toplantıda sempozyumların yanında; karşıt görüş, nasıl yapalım ve olgu odaklı oturumlar düzenlenmiştir. Ayrıca çalışma gruplarının düzenlediği birçok kurslara da yer verilmiştir.

 

Yine son bir yıl içerisinde yayınlanmış kılavuz değişikliklerin tartışılacağı teorikten pratiğe kılavuz oturumu ve kardiyoloji camiasında ses getiren çalışmaların sunulacağı sıcak gelişmeler oturumları da toplantıda yer alacaktır.

 

Ayrıca katılımcıların ilginç olgularını sunup tartışabilecekleri bir platform hazırlanmış olup, toplantıya ilginç olgu bildiri kabulü de yapılacaktır. Toplantımız Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilecektir.

 

Son gelişmeleri ve değişimleri tartışarak bilgilerimizi güncelleyeceğimiz toplantımızda sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız.

 

Kıbrıs’ta 5. Kardiyo Bahar toplantımızda görüşmek ümidi ile çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Mahmut Şahin                                                      Prof. Dr. Adnan Abacı

Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı                                      Türk Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcısı