Bilimsel Program

  SALON 1 SALON 2
14:00-15:10

AKUT KORONER SENDROM

Oturum Başkanları: Engin Bozkurt, Ferhan Özmen

• Stemi 2017 kılavuzunda değişenler
Hasan Pekdemir
• Nstemi girişim zamanı değişiyor!
Merih Kutlu
• Mınoca
Özgür Bayturan
• Yüksek duyarlılıklı troponın: dost mu düşman mı?
Necla Özer
• Tartışma

5 ÖNEMLİ ŞEY

Oturum Başkanları: Ali Oto, Necip Alp

• Benim için en önemli 5 skor
Mustafa Kılıçkap
• DAPT süresinin belirlenmesinde 5 önemli şey
Sema Güneri
• OAK + antiplatelet birlikteliğinde 5 önemli şey
Murat Özdemir
• Bifurkasyon girişimlerinde 5 önemli şey
Eralp Tutar
• KTO da 5 önemli şey
Ömer Göktekin

15:10-15:30 KAHVE MOLASI
15:30-16:40

HİPERLİPİDEMİDE TARTIŞMALI KONULAR

Oturum Başkanları: Cevdet Erdöl, Nizamettin Toprak

• PCSK9 inhibitörleri kime ne zaman?
Öner Özdoğan
• PURE verileri
Bahadır Kırılmaz
• Gerçek statin intoleransı nedir?
Ceyhun Ceyhan
• Trigliserid ne zaman ve nasıl düşürelim?
Meral Kayıkçıoğlu
• Tartışma

KAYITLI VAKA OTURUMLARIYLA PH AYRIMI

Moderatörler: Bülent Mutlu, Cihangir Kaymaz
Tartışmacılar: Barış Kaya, Dilek Yeşilbursa

• PH tip 1 ve 2 ayrım
Murat Meriç
• Tartışma

• Grup 1 ile 3-4 ayrımı
Ümit Yaşar Sinan
• Tartışma

16:45-17:30 UYDU SEMPOZYUM