Bilimsel Program

  SALON 1 SALON 2
14:00-15:10

AKUT KORONER SENDROMLAR

Oturum Başkanları: Mahmut Şahin, Ferhan Özmen

14:00-14:15 STEMİ 2017 kılavuzunda değişenler
Hasan Pekdemir
14:15-14:30 NSTEMİ’de girişim zamanı değişiyor!
Merih Kutlu
14:30-14:45 MINOCA
Özgür Bayturan
14:45-15:00 Yüksek duyarlılıklı troponin: dost mu düşman mı?
Necla Özer
15:00-15:10 Tartışma

5 ÖNEMLİ ŞEY

Oturum Başkanları: Ali Oto, Necip Alp

14:00-14:15 Benim için en önemli 5 skor
Mustafa Kılıçkap
14:15-14:30 DAPT süresinin belirlenmesinde 5 önemli şey
Sema Güneri
14:30-14:45 OAK ve antitrombositer birlikteliğinde 5 önemli şey
Murat Özdemir
14:45-15:00 Bifurkasyon girişimlerinde 5 önemli şey
Eralp Tutar
15:00-15:10 KTO’ da 5 önemli şey
Ömer Göktekin

15:10-15:30 KAHVE MOLASI
15:30-16:40

HİPERLİPİDEMİDE TARTIŞMALI KONULAR

Oturum Başkanları: Cevdet Erdöl, Nizamettin Toprak

15:30-15:45 PCSK9 inhibitörleri kime ne zaman?
Öner Özdoğan
15:45-16:00 PURE çalışması verileri
Bahadır Kırılmaz
16:00-16:15 Gerçek statin intoleransı nedir?
Ceyhun Ceyhan
16:15-16:30 Trigliseritleri ne zaman ve nasıl düşürelim?
Meral Kayıkçıoğlu
16:30-16:40 Tartışma

KAYITLI VAKA OTURUMLARIYLA PH AYRIMI

Moderatörler: Bülent Mutlu, Cihangir Kaymaz
Tartışmacılar: Barış Kaya, Dilek Yeşilbursa

15:30-15:40 Pulmoner hipertansiyon’da grup 1 ve 2 ayırımı
Murat Meriç
15:40-16:05 Tartışma

16:05-16:15 Grup 1 ile 3-4 pulmoner hipertansiyon ayırımı
Ümit Yaşar Sinan
16:15-16:40 Tartışma

16:40-17:10 AÇILIŞ