Bildiri Sonuçları

Kabul poster sunumlarını görüntülemek için tıklayınız.


Poster Numarası Durumu Asma Tarihi Asma Saati Sökme Tarihi Sökme Saati Bildiri Başlığı Yazarlar
P-01 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Darp Sonrası Anterior Miyokard İnfarktüsü Hasan Ali Barman, Koray Celal Demirel, Adem Atıcı, Koray Demir, Fatih Öztürk
P-02 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Atriyal fibrilasyon ‘a bağlı multipıl koroner emboli: Akut ST elevasyonu inferiolateral miyokard enfarktüsü Ilki̇n Guli̇yev, Tolga Çimen, Engin Algül, Murat Tulmaç, Sadık Açıkel
P-03 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Stuck Mitral Kapak İçin Sağ Torakotomi İle Çarpan Kalpte Re-MVR Ahmet Barış Durukan, Ali Cevat Tanalp, Ahmet Ünlü, Hüseyin Gümüş
P-04 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 İntrakranial hematomu olan hastada pulmoner embolinin başarılı yönetimi Alper Karakuş, Halil İbrahim İnanç, Hakan Yeral, Mehmet Uzel
P-05 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 RCA Koroner anjiyoplasti esnasında beklenmedik bir komplikasyon ve yönetimi Yusuf Uzkar, Gökhan Altunbaş, Ertan Vuruşkan, Erdem Alkan, Beyza Mutlu, Yunus Emre Mülhim, Derya Bakacak
P-06 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Hiatus hernisi: transtorasik ekokardiyografide sadece şüpheli bir kitle mi ? Mehmet Rasih Sonsöz, Mustafa Taner Gören, Zehra Buğra, Berrin Umman
P-07 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 5-Fluorourasil ve kararsız angina pektoris Mehmet Rasih Sonsöz, Hüseyin Orta, Erdem Çevik, İmran Önür, Mustafa Özcan
P-08 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Trombositopeni Nedeniyle Reperfüzyon Tedavisi Geciken Miyokart Enfarktüsü Olgusu Özlem Seçen
P-09 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Akut Koroner Sendromla Birliktelik Gösteren Sol Ana Koroner Arter Anevrizması Veysel Ozan Tanık, Tufan Çınar, Yalçın Velibey
P-11 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 İki Boyutlu transözofageal ekokardiyografi ve floroskopi kılavuzluğunda başarılı tanskateter mitral kapak replasmanı: Ülkemizde bildirilen ilk uygulama Beytullah Çakal, Sinem Çakal, İbrahim Oğuz Karaca, Mehmet Onur Omaygenç, Hacı Murat Güneş, Filiz Kızılırmak, Ersin İbişoğlu, Ümeyir Savur, Deniz Dilan Naki, Aydın Yıldırım
P-12 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Transkateter aort kapak replasmanı işleminde perkütan kapama cihazı proglide ile pigtail kateterinin yanlışlıkla dikilmesi Beytullah Çakal, Sinem Çakal, İbrahim Oğuz Karaca, Mehmet Onur Omaygenç, Hacı Murat Güneş, Filiz Kızılırmak, Ümeyir Savur, İrfan Barutçu, Bilal Boztosun
P-13 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Nadir Görülen Konjenital Kalp Anomalisi: Fonksiyonel Tek Ventrikül Afet Garayeva, Türkan Seda Tan Kürklü, Mammad Mammadov, Anar Mammadli, Matin Hamzayev, Çetin Erol
P-14 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Kalıcı Kalp Kalp Pili İmplantasyonu Sırasında Masif Geçici Pulmoner Hava Embolisi Emre Özdemir, Fatma Kayaaltı Esin, Sadık Volkan Emren, Cem Nazlı, Mehmet Tokaç, Mert Pehlivan Altın
P-15 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Koroner Arter Anomalisi, Sol Ön İnen Arter Miyokard Enfarktüsü Ramazan Asoğlu, Serdar Türkmen, Erdal Aktürk, Mustafa Çetin
P-16 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Kronik böbrek yetmezliği olan hastaya aynı seansda LMCA arter lezyonuna ve LAD arter kronik total oklüzyona perkutan koroner girişim İlki̇n Guli̇yev, Tolga Çimen, Hamza Sunman, Faruk Aydınyılmaz, Muhammed Erzurum, Murat Tulmaç, Sadık Açıkel
P-17 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Dispne ile acile başvuran hastada saptanan mitral korda rüptürü Ilki̇n Guli̇yev, Faruk Aydınyılmaz, Haydar Başar Cengiz, Hamza Sunman, Sadık Açıkel, Murat Tulmaç
P-18 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Genç erkek hastada ilaç tedavisine dirençli hipertansiyonun kateter temelli başarılı tedavisi Ilki̇n Guli̇yev, Tolga Çimen, Murat Tulmaç, Sadık Açıkel
P-19 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Replase Protez Kapak Bulunan İki Olguda Koroner Trombüse Bağlı Miyokard İnfarktüsü Özcan Örsçelik, Buğra Özkan, Hakan Uyar
P-20 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Pulmoner hipertansiyon ayırıcı tanısında sürpriz birliktelik Zehra Erkal, Nermin Bayar, Şakir Arslan
P-21 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Vena kava superior basısı yapan atriyal septumun lipomatöz hipertrofisi Zehra Erkal, Nermin Bayar, Göksel Çağırcı, Şakir Arslan
P-22 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Pulmoner hipertansiyonlu hastada ambrisentan ‘ın indüklediği atrial flatter Özkan Karaca, Çağlar Tarkan, Tarık Kıvrak, Mehmet Ali Kobat
P-23 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Sonrası Koebner Fenomeni Aziz İnan Çelik, Muhammet Buğra Karaaslan
P-24 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Dramatik Bir Koroner Vazospazm Vakamız ( İyi ki Dün Girişimde Bulunmamışım ! ) Erkan Borazan, Mehmet Gülcan, Ahmet Orhan
P-25 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Yabancı Cisim Reaksiyonuna Bağlı Gelişen Kutanöz Fistül Özcan Örsçelik, Buğra Özkan, Ahmet Çelik
P-26 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 18 yaşında bir hastada tesadüfen tespit edilen sağ atriyum trombüsü Hakan Kilci, Kudret Keskin, Gökhan Aksan, Süleyman Sezai Yıldız, Kadriye Orta Kılıçkesmez
P-27 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 OCT kılavuzluğunda LAD / LCx bifurkasyonunu içeren sol ana koroner hastalığına perkütan koroner müdahale Ziya İsmayıloğlu, Aylin Hatice Yamaç Halaç, Ahmet Bacaksız, Erdem Karaçöp
P-28 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Akut ST Yükselmeli Myokard Enfarktüsü ile Komplike Olan Doğal Kapak endokarditine Hibrit Yaklaşim Adnan Kaya, Osman Kayapınar, Cem Özde
P-29 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Asemptomatik Yaşlı Hastada Dev Atriyal Miksoma Sara Çetin Şanlıalp, Musa Şanlıalp
P-30 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Sağ Sinüs Valsalva Kökenli Sol Ana Koroner Arter Sara Çetin Şanlıalp, Musa Şanlıalp
P-31 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 Tirofiban’a bağlı diffüz alveolar hemoraji ECMO ile tedavi edilebilir mi? Murat Kerkütüloğlu, Hakan Güneş
P-32 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 İzole Ciddi Biküspis Pulmoner Stenoza Başarılı Perkütan Müdahale Haydar Başar Cengi̇z, Khudaverdi Khojamguliyev, Tolga Han Efe, Murat Tulmaç
P-33 Kabul Poster 23 Mart 2018 Cuma 8:00 23 Mart 2018 Cuma 18:00 İlginç Bir Stent Sıkışması Haydar Başar Cengi̇z, Sinan İşcan, Mehmet Erat, Murat Tulmaç
P-34 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Stent Sıyrılmasında Çift Wire İle Burgu Tekniği Zafer Yali̇m, Erol Gürsoy, Mustafa Candemir, Turab Yakışan
P-35 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Kopan ve Pulmoner Artere Embolize Olan Port Kataterinin Başarılı Perkütan Müdahale ile Çıkarılması Samet Yılmaz, Kayıhan Karaman, Metin Karayakalı, Arif Arısoy, Ataç Çelik
P-36 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Alterneria perikarditi Ali Yaşar Kılınç, Mehdi Onaç, Murat Bayrak, İbrahim Başarıcı
P-37 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Nadir bir geç komplikasyon: Mitral anuler ringde belirgin ayrışma Nermin Bayar, Zehra Erkal, Göksel Çağırcı, Erkan Köklü, İsa Öner Yüksel, Şakir Arslan
P-38 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Diffuse alveolar hemorrhage associated with ticagrelor therapy after percutaneous coronary intervention Oğuz Kılıç, Samet Yılmaz
P-39 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Dilate Kardiyomyopati tanılı bir çocukta atipik görünümlü intrakardiyak bir trombüs oluşumu Murat Muhtar Yılmazer, Timur Meşe, Engin Gerçeker, Cüneyt Zihni
P-40 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Bonzai kullanımı sonrası gelişen akut anterior miyokard enfarktüsü Bekir Demirtaş, Ahmet Korkmaz, Ümit Güray, Mehmet İleri, Özgül Uçar Elalmış
P-41 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 İatrojenik Psödoanevrizmaya Bağlı Bacak İskemisi Çağlar Alp
P-42 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Nadir bir vaka: Rekürren pulmoner arteriyel miksoma Ayşe İrem Demirtola, Türkan Seda Tan, Demet Menekşe Gerede, Aydan Ongun, İrem Di̇nçer
P-43 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Akut miyokart enfarktüsünde bir sürpriz: Gerçekten önemsiz bir yan dal mı ? Faruk Aydınyılmaz, Tolga Çimen, Muhammed Erzurum, Ayşe Nur Özkaya, Sadık Açıkel, Murat Tulmaç
P-44 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Ksantelezma ile başvuran ailesel homozigot hiperlipidemi olgusu Özcan Örsçelik, Emre Ertan Şahin, Ahmet Çelik
P-45 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Koroner anjiyografinin çok nadir komplikasyonu: Sol Judgkins katetere bağlı sağ koroner arter spasımı Diyar Köprülü, Hüsnü Atmaca, İrfan Şahin, Güney Erdoğan
P-46 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Akut klinik tablolarda mevcut şartları kullanabilmek: aşırı açılı ve ostiyumdan tam tıkalı olan sol ön inen artere zorlu primer girişim olgusu Elif İjlal Çekirdekçi, Barış Buğan, Uğur Coşkun
P-47 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Hastada aynı anda olan sinüs venosus ve sekundum tip atrial septal defekt varlığı Ramazan Gündüz, Mehmet Burak Özen
P-48 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Yüksek riskli pulmoner embolide karşılaşılan nadir bir durum: eşzamanlı aort diseksiyonu tanısı konan bir vaka Edibe Betül Börklü, Betül Korkmaz, Şükrü Akyüz
P-49 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Künt travma sonrası ekstremite hareketleriyle ortaya çıkan uygunsuz ICD şoklaması Mehmet Dogan, Hilal Erken Pamukçu, Fethi Kılıçaslan
P-50 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Nörolojik Semptomlar ile Ortaya Çıkan Aort Diseksiyonu Mehmet Burak Özen, Ramazan Gündüz
P-51 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 ‘Hastalık Yok,Hasta Var:Eroin Bağımlılığına Bağlı Gelişen Mitral Kapak Endokarditi ‘ Ayça Arslan, Ali Orçun Sürmeli, Ozan Sakarya, Ezgi Payas, Özcan Örsçelik, Dilek Çiçek Yılmaz
P-52 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Concurrent Myopericarditis And Cerebrovascular Ischemia In A Marijuana-Using Patient Orhan Karayi̇ği̇t, Burcu Uğurlu Ilgın, Emrullah Kızıltunç, Mustafa Çetin, Feridun Vasfi Ulusoy
P-53 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Künt göğüs travması sonrası gelişen konstriktif perikardit olgusu Aytaç Candemir, Evrim Şimşek
P-54 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Anevrizmatik Sinüs Valsalva Rüptürü Olan Hastaya Cerrahi Protez Kapak Replasmanı Olgusu Tuncay Güzel, Raif Kılıç, Bayram Arslan, Hasan Kaya
P-55 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 LV İçinde Hareketli LVOT’A Doğru Uzanım Gösteren Elonge Chorda Yapı Olgusu Tuncay Güzel, Raif Kılıç, Bayram Arslan, Hasan Kaya
P-56 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Sağ Atriyumdan Sağ Ventriküle Girip Çıkan Pulmoner Emboli Yapan Serbest Yüzen Trombüs Olgusu Raif Kılıç, Tuncay Güzel, Bayram Arslan, Halit Acet, Hasan Kaya
P-57 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Yaygın Anterior ST Yükselmeli Miyokard İnfarktüsü VE LMCA Total Oklüzyon Olgusu Tuncay Güzel, Hasan Kaya, Bayram Arslan, Raif Kılıç, Lezgin Dursun, Mustafa Oylumlu
P-58 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Non-Kardiyak Troponin Yüksekliği ile Başvuran Bir Pulmoner Emboli Vakası Mesut Demi̇rköse, Tuğba Songül Tat
P-59 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Pestisit Maruziyeti Sonrasında Gelişen Akut Miyokart İnfarktüsü Mustafa Çeli̇k, Erdoğan Sökmen, Sinan Cemgil Özbek, Serkan Sivri, Alp Yıldırım
P-60 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Homozigot MTHFR C677T gen mutasyonuna bağlı oluşan koroner emboli: Akut inferior myokard enfarktüsü Cemal Köseoğlu, Çağrı Zorlu, Mustafa Beğenç Taşcanov
P-61 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Elektrokardiyografi’de İnferior Miyokard Enfarktüs paterni taklidini yapan İnvasif Timoma vakası. Diyar Köprülü, Hüsnü Atmaca, Serkan Yüksel
P-62 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 travma sonrası gelişen subklavain arter yaralanmasının endovasküler tedavisi Harun Kılıç, Murat Aksoy, İbrahim Kocayiğit, Salih Şahinkuş
P-63 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Sağ Atrial Lead Perforasyonuna Bağlı Perikardiyal Tamponat ve Tedavisi Duygu İnan, Duygu Genç, Betül Korkmaz, Edibe Betül Börklü, Ceyhan Türkkan, Ahmet Taha Alper
P-64 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Radiyal Koroner Anjiografi Esnasında Gelişen Subklavyen Arter Rüptürünün Başarılı Yönetimi Nail Burak Özbeyaz, Ahmet Akyel, Tolga Han Efe, Murat Tulmaç
P-65 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Koroner Perkütan Girişim esnasında FLopy tel Kopması Mustafa Begenc Tascanov, Cemal Köseoğlu, Çağrı Zorlu
P-66 Kabul Poster 24 Mart 2018 Cumartesi 8:00 24 Mart 2018 Cumartesi 18:00 Ekspoze Kalp Pillerinin Torakodorsal Arter Perforatör Flepleri İle Rekonstrüksiyonu Göktekin Tenekeci